26wrz/22

Zapraszamy uczniów do udziału zajęciach sportowych karate tradycyjnego!

Karate to więcej niż sport – to szkoła charakteru”

      Mamy przyjemność zaprosić na ciekawe zajęcia sportowe organizowane przy współpracy z Lubelskim Klubem Karate Tradycyjnego w ramach ogólnopolskiego programu „Sportowy Talent”. Program treningowy obejmuje podstawy karate i ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, realizowany jest w odpowiednich grupach wiekowych.

Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych salach do sztuk walki w obiekcie hali widowiskowo- sportowej Globus w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8.
Szczegółowy rozkład zajęć oraz możliwość zapisów znajdują się na stronie internetowej www.lublin.karate.pl.

Powołanie się na rekomendację z naszej Szkoły i na podstawie zaproszenia na bezpłatne zajęcia , umożliwia przez pierwszy miesiąc uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach dla nowych adeptów karate.

Zaproszenie na bezpłatne treningi

Dodatkowe informacje nr tel.: 537 110 104, 507 197 540.

11wrz/22

Obiady szkolne – ważny komunikat

Indywidualne numery kont do wpłat za obiady zostały wygenerowane i przekazane do wychowawców klas – dotyczy uczniów, którzy nie korzystali do tej pory z obiadów w SP31.

Dla pozostałych uczniów numery kont nie ulegają zmianie. Karty do obiadów będą wydawane w przyszłym tygodniu przez wychowawców klas. Opłaty za wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia, zgubienia itd.) proszę przelać na dedykowane do tego konto bankowe (w informacjach o obiadach).

Termin wpłacania za obiady we WRZEŚNIU ulega wydłużeniu do 16.09.2022r. (zmiana z 9.09)

Należność za obiady w PAŹDZIERNIKU prosimy uiścić do 30.09.2022r. (zmiana z 25.09)

06wrz/22

Stypendium socjalne – informacje

Stypendium szkolne – socjalne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2021.1915 z późn. zm. ) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

 1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom znajdującym się
  w trudnej sytuacji materialnej pochodzącycm z rodzin, w których dochód na osobę
  w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto(kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – t.j. Dz.U.2021.2268 z późn. zm.), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.
 1. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

System obsługi procedury stypendiów socjalnych znajduje się pod adresem :

https://stypendia.edu.lublin.eu

  Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.

19lip/22

Uroczyste pożegnanie Ósmoklasistów

24 czerwca 2022r. uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2021/2022. Ósmoklasiści stali się oficjalnie absolwentami Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy i nagrody ufundowane przez przedstawicieli Patrona Szkoły, w tym najważniejsze: statuetkę Ikara, którą została nagrodzona  Maria Cytawa z klasy 8ab, oraz Medal Pilota Eugeniusza Kasprzaka, który otrzymał Jakub Łukasik z klasy 8d. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymały: Julia Flis z klasy 8ab oraz Kinga Łucyn z klasy 8c. Nagroda Rady Rodziców przypadła w udziale Julii Flis. Dyrektor Szkoły – Pani Jolanta Józefaciuk wyróżniła również Rodziców zaangażowanych w życie społeczności szkolnej, wręczając pamiątkowe dyplomy oraz listy gratulacyjne.

Wszystkim uczennicom i uczniom naszej szkoły gratulujemy ukończenia roku szkolnego oraz osiągniętych sukcesów. Udanych i bezpiecznych wakacji!

19lip/22

Zakończenie roku szkolnego w klasach 1-3

W dniu 24 czerwca 2022 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I – III. Wzięli w nim udział: Dyrektor Szkoły p. Jolanta Józefaciuk,p. wicedyrektor Mirosława Ziętek,  p. Annę Ostaszewską – Kierownik Świetlicy oraz Rodzice i dzieci klas młodszych.
Gospodarzami uroczystości i prowadzącymi byli uczniowie klas drugich, którzy po raz pierwszy wystąpili w tej roli. Na początku uczniowie prowadzący powitali przybyłych, podziękowali nauczycielom za przekazaną im wiedzę i potrzebne umiejętności; rodzicom za troskę i opiekę przez cały rok, a wszystkim koleżankom i kolegom za spędzone razem chwile. Następnie Pani Dyrektor wręczyła „najlepszym z najlepszych” pamiątkowe nagrody, podziękowania i dyplomy jako podsumowanie całorocznej, wytężonej pracy. Podziękowania otrzymali również wyróżnieni rodzice za wsparcie i zaangażowanie w życie klasy, pomoc w zorganizowaniu wielu ciekawych zajęć, wycieczek i uroczystości klasowych. Wielu z nich swymi działaniami promowało naszą szkołę w środowisku lokalnym. W dowód uznania za trud pracy i ogromne wsparcie ze strony Dyrekcji Szkoły  dla najmłodszych uczniów, dzieci klas I –III szczerze podziękowały, wręczając na ręce p. Dyrektor Szkoły p. Jolanty Józefaciuk, p. wicedyrektor Mirosławy Ziętek, p. Anny Ostaszewskiej – Kierownika Świetlicy bukiety pąsowych róż. W dalszej części uczniowie z klas 1b, 2a i 2b oraz 3b mieli okazję zaprezentować  się w muzycznych nutach w języku angielskim. Zebrani mogli też wysłuchać kilku cennych rad ujętych wierszem, jak przygotować się na bezpieczny wypoczynek podczas wakacji. Całość występów uwieńczyła wakacyjna piosenka w wykonaniu uczniów klasy 2a i 2b. Następnie prowadzący podziękowali wszystkim za uwagę, życząc wspaniałych wrażeń i bezpiecznego wypoczynku. Zaprosili też na krótkie spotkanie z wychowawcami klas. Zebrani w radosnym nastroju gromkimi brawami podziękowali występującym oraz przygotowującym nauczycielom. Nad całością artystyczną czuwała i koordynowała p. Edyta Sędłak, wychowawczyni klasy 2a oraz współpracujący  nauczyciele: p. Aleksandra Studzińska – Hołota, wychowawca kl. 2b, p. Wiesława Jusiak dbająca o oprawę muzyczną uroczystości oraz nauczyciele języka angielskiego: p. Agnieszka Gilewska, p. Katarzyna Wagner, p. Małgorzata Zabratańska.

Opracowała: Edyta Sędłak

30cze/22

Bal Ósmoklasistów 2022

„Ostatni raz z moją klasą,

Już pożegnać czas mych przyjaciół” (Manchester – „Ostatni raz”)

Dnia 15 czerwca 2022 roku odbył się w naszej szkole Bal Ósmoklasistów. Uczniowie klas: 8ab, 8c, 8d i 8e bawili się w towarzystwie Dyrektora Szkoły – p. Jolanty Józefaciuk, p. Wicedyrektor – Mirosławy Ziętek, p. Kierownik Świetlicy – Anny Ostaszewskiej, Wychowawców, Nauczycieli, Rodziców i zaproszonych Gości.

W części oficjalnej Balu ósmoklasiści wystąpili z pięknie zatańczoną „belgijką” i „skrzypkiem”. Ósmoklasistki zaprezentowały także swój autorski układ taneczny do utworu „Crazy Frog”.  Uczniowie bawili się w pięknie udekorowanej przez siebie i Rodziców sali, przy dźwiękach muzyki zapewnionej przez profesjonalnego DJ-a. Wspaniały poczęstunek dla uczestników Balu oraz zaproszonych Gości przygotowały nasze szkolne kucharki we współpracy z Rodzicami. Zabawa była znakomita, przebiegała w radosnej i serdecznej atmosferze.

Będziemy Bal Ósmoklasistów 2022 wspominać bardzo miło i długo!

„Nie do wiary, jak szybko płynie czas,

Wczoraj mali – dziś dorosły świat…”

Belgijka