Dnia 8 listopada 2023 roku odbyło się Ślubowanie Pierwszoklasistów.
Wśród grona zaproszonych gości mogliśmy zobaczyć przedstawicieli Rady Rodziców oraz przedstawiciela Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie gen. bryg. pil. dr inż. Ryszarda Hacia, przedstawicieli Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego O/Lublin, przedstawicieli Klubu Seniorów Aeroklubu Lubelskiego, Radnych Miasta Lublin – p. Marcina Jakóbczyka i p. Zdzisława Drozda, ks. proboszcza dr. Mariana Dumę oraz ks. Jakuba Filipowicza.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu Hymnu państwowego Pierwszoklasiści złożyli uroczyste Ślubowanie.
W dalszej części uroczystości Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorsko – wokalne w wierszu oraz piosence z improwizacją ruchową pt. “Wesoło nam”. Wzorowo odpowiadali na pytania zadawane przez wychowawczynię p. Edytę Sędłak, ujęte w wierszu Władysława Bełzy “Katechizm polskiego dziecka”.
Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia, dotykając ramienia każdego dziecka specjalnie przygotowanym na tę uroczystość ołówkiem. Każdy z Pierwszoklasistów otrzymał pamiątkowy dyplom, znaczek oraz legitymację szkolną.
Przedstawiciele klasy 1a serdecznie podziękowali Pani Dyrektor za przyjęcie do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.
Gratulacjom nie było końca…
Uczniowie odebrali też z rąk gen. bryg. pil. dr. inż. Ryszarda Hacia księgę z dedykacją, a rodzice Pierwszoklasistów przygotowali sadzonki tulipanów – na pamiątkę tej ważnej w życiu szkoły chwili.

Pani Dyrektor serdecznie podziękowała osobom, które przygotowały uroczystość – szczególnie p. Edycie Sędłak za reżyserię, za oprawę muzyczną p. Wiesławie Jusiak, p. Katarzynie Kleszowskiej, prowadzącym uczniom z Samorządu Uczniowskiego oraz za scenografię p. Majce Świć ze świetlicy szkolnej. Następnie zaproszono wszystkich gości i dzieci do wykonania pamiątkowych zdjęć oraz udania się na poczęstunek przygotowany przez rodziców Pasowanych Uczniów – w jadalni naszej szkoły.

Edyta Sędłak