Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 31 w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Dostawa:

Grupa I – artykuły mleczarskie,
Grupa II – artykuły spożywcze,
Grupa III – drób,
Grupa IV – mięso i wędliny,
Grupa V – mrożonki,
Grupa VI – pieczywo,
Grupa VII – ryby,
Grupa VIII – warzywa i owoce,
Grupa IX – wyroby garmażeryjne.

w zakresie szczegółowo opisanym w załącznikach do ogłoszenia o zamówieniu.

 

Ogłoszenie wyboru ofert na dostawę produktów żywnościowych