SPOSÓB PRZYJMOWANIA i ZAŁATWIANIA SPRAW

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W LUBLINIE

 1. Miejscem przyjmowania interesantów jest sekretariat szkoły.
 2. Godziny przyjmowania interesantów:
 • sekretariat szkoły, poniedziałek – piątek, godz. 8.00  – 15.00.
 1. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
 • osobiście – sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących spotkania z dyrektorem szkoły,
 • drogą pocztową, – adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

Lotnicza 1

20-322 Lublin,

 • drogą elektroniczną – e-mail:  poczta@sp31.lublin.eu
 • telefonicznie – 81 728 67 00.
 1. Interesantów przyjmuje:
 • dyrektor szkoły,
 • wicedyrektorzy,
 • pedagog szkolny,
 • psycholog,
 • nauczyciele,
 1. Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców:
 • We środy – godz. 11.00 – 12.00,
 • W czwartki- godz. 15.00 – 16.00.
 1. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływania.
 2. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania szkoły z zachowaniem drogi służbowej;
 • nauczyciel – dyrektor szkoły.

Adres mailowy do kontaktu z dyrektorem szkoły: poczta@sp31.lublin.eu