Podstawy prawne stosowanych procedur

Instytucje udzielające pomocy w Lublinie

Procedura dotycząca postępowania w przypadku sytuacji trudnych wychowawczo

Procedura dotycząca postępowania w przypadku używania przez ucznia na terenie szkoły telefonu komórkowego niezgodnie z zasadami STATUTU SZKOŁY

Procedura dotycząca postępowania w sytuacjach zachowań agresywnych z użyciem przemocy

Procedura dotycząca postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły

Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego

Procedura postępowania na wypadek przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów

Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia w szkole przypadków rozpowszechniania pornografii przez ucznia

Procedura postępowania na wypadek znalezienia substancji psychoaktywnych u ucznia na terenie szkoły lub rozpoznania stanu odurzenia

Procedura postępowania w przypadku konieczności podjęcia ewakuacji budynku szkoły

Procedura postępowania w przypadku przebywania rodziców i innych osób postronnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie oraz gdy nietrzeźwi/odurzeni rodzice/opiekunowie próbują odebrać dziecko ze szkoły

Procedura postępowania w przypadku ucznia sprawiającego trudności wychowawcze – zachowania utrudniające prowadzenie zajęć

Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia szkoły

Procedura postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika (terrorysty do szkoły)

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia w szkole przypadków niepokojących zachowań seksualnych wśród uczniów

Procedura postępowania wobec ucznia, który pali papierosy na terenie szkoły

Procedura reagowania dotycząca dostępu do treści szkodliwych, niepożądanych i nielegalnych