Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 31

w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Dostawa:

Grupa I – artykuły mleczarskie,
Grupa II – artykuły spożywcze,
Grupa III – drób,
Grupa IV – mięso i wędliny,
Grupa V – mrożonki,
Grupa VI – pieczywo,
Grupa VII – ryby,
Grupa VIII – warzywa i owoce,
Grupa IX – wyroby garmażeryjne.

w zakresie szczegółowo opisanym w załącznikach do ogłoszenia o zamówieniu. Pliki w formacie „.ods” należy otwierać poprzez aplikację Libre Office, gdyż zawierają formuły do obliczania wartości, wystarczy wpisać ceny jednostkowe netto i stawkę podatku VAT.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie ul. Lotnicza 1 informuje o wynikach przeprowadzonego postępowania ofertowego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w okresie od 02.09.2021 do 30.06.2022r.:

  1. Nabiał – Firma Dato  – 19 563,60 zł
  2. Spożywcze: Firma ALMAX – 50 137,51 zł
  3. Garmażerka: Firma ALICJA – 33 616,80 zł
  4. Pieczywo: Firma Piekarnia Halina i Paweł Pęzioł – 9 581,25 zł
  5. Ryby: Firma REN  – 24 150,27 zł
  6. Mrożonki: Firma REN – 20 181,97 zł
  7. Drób: Firma LADROS – 27 205,50 zł
  8. Mięso i wędliny: Firma Masarnia Wólka  –  38 067,75 zł
  9. Warzywa: Firma TOMIK – 63 705,08 zł

 

Dyrektor Szkoły

Jolanta Józefaciuk