Link do serwisu rekrutacyjnego: Witryna kandydata – Aktualności (lublin.eu)

Szanowni Państwo,
poniżej przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji do klas pierwszych.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 157 ustawy Prawo oświatowe, prowadzenie rekrutacji należy do kompetencji Szkoły.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, a dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć rodzicom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 1. Dokładny harmonogram rekrutacji do klas I SP na rok szkolny 2023/2024
  określa:
  Zarządzenie nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia
  2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na
  rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych
  prowadzonych przez Gminę LublinTreść zarządzenia znajdą Państwo pod adresem:

  https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2023/172,28338,2,1,1,ver.html

  2. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół
  podstawowych określa:
  Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w
  sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w
  postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół
  podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów
  zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

  Link do uchwały:
  https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta- lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html

  Link do obwieszczenia PML:
  https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/2023/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-16-stycznia-2023-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-,103,28323,2.html

Dyrektor szkoły

Jolanta Józefaciuk