Dostawa produktów żywnościowych na rok szkolny 2022/2023

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 31

im. Lotników Polskich w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Dostawa:

Grupa I – artykuły mleczarskie

Grupa II – artykuły spożywcze

Grupa III – drób

Grupa IV – mięso wędliny

Grupa V – mrożonki

Grupa VI – pieczywo

Grupa VII – ryby

Grupa VIII – warzywa owoce

Grupa IX – wyroby garmażeryjne

w zakresie szczegółowo opisanym w załącznikach do ogłoszenia o zamówieniu. Pliki w formacie .ods zawierają formuły do obliczania wartości, wystarczy wpisać ceny jednostkowe netto i stawkę podatku VAT.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie informuje o wynikach przeprowadzonego postępowania ofertowego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023r.:

I.                    Art. Mleczarskie:

·         SOLIDEZ sp. z o. o. – wartość zamówienia: 29 630zł

II.                  Art. Spożywcze:

·         KARO sp. z o.o. – wartość zamówienia: 69 334,99zł

III.                Produkty Drobiowe:

·         PUBLIMAR – wartość zamówienia: 34 248,50zł

IV.                Produkty Mięsne i wędliny:

·         LADROS s.c. – wartość zamówienia: 33 130zł

V.                  Mrożonki:

·         IGLOTEX sp. z o.o. – wartość zamówienia: 28 656,40zł

VI.                Pieczywo:

·         Piekarnia Halina i Tadeusz Pęzioł – wartość zamówienia: 12 150zł

VII.              Ryby:

·         IGLOTEX sp. z o.o. – wartość zamówienia: 86 585,70zł

VIII.            Produkty garmażeryjne:

·         Zakład Gastronomiczno-Handlowy ALICJA – wartość zamówienia: 49 150zł

IX.                Warzywa i owoce:

·         TOMIK Tomasz Jarosław Duda – wartość zamówienia: 71 890,40zł