Nasza szkoła istnieje od 1956 r., łącząc tradycję z nowoczesnością. Jest  placówką, która dzięki szerokiej ofercie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, stwarza uczniom optymalne możliwości wszechstronnego rozwoju oraz zapewnia  poczucie bezpieczeństwa.

PATRONAT NAD NASZĄ PLACÓWKĄ SPRAWUJE „SZKOŁA ORLĄT” W DĘBLINIE

SZKOŁA OFERUJE I ZAPEWNIA UCZNIOM

  • zajęcia lekcyjne w godz. od 8.00 do 15.05
  • wysoki poziom nauczania
  • klasy profilowane: pływackie i piłkarskie
  • nowoczesne sale gimnastyczne, namiot z pełnowymiarowym boiskiem do gier zespołowych oraz salę do gimnastyki korekcyjnej
  • urozmaiconą ofertę imprez klasowych i szkolnych
  • udział w projektach promujących zdrowe żywienie oraz kształtujących kreatywność i przedsiębiorczość
  • możliwość korzystania z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej
  • pomoc uczniom mającym trudności w nauce
  • pomoc psychologa szkolnego oraz pedagoga
  • zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem szkolnym
  • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej oferującej domowe obiady
  • zajęcia i opiekę w świetlicy szkolnej od godz. 6.30 do 17.00.
 • Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje uzdolnienia poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i przedmiotowych kołach zainteresowań.
 • Dysponujemy nowoczesnym  kompleksem boisk sportowych.
 • Najlepsi uczniowie kończący szkołę otrzymują Statuetkę Ikara – nagrodę ufundowaną przez Klub Seniorów Aeroklubu Lubelskiego oraz Medal pil. Eugeniusza Kasprzaka.
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom zainstalowano monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Dokładamy starań, aby motto szkolnego medalu: „Lecieć, a nie dać się mijać – zawsze wzwyż”, było dla nas i naszych uczniów inspiracją każdego dnia.