W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do programu #LaboratoriaPrzyszłości, w ramach którego otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów. Sprzęt, który został zakupiony, to m.in. mikrofon kierunkowy, aparat cyfrowy, mikroport, zestaw oświetlenia, tło fotograficzne + statywy,  żuraw oświetleniowy + lampa, oprogramowanie do montażu audio/video, mikser, zestaw głośników pasywnych, mikrofony bezprzewodowe, kamera cyfrowa/dron.

Wyposażenie zakupione w ramach programu będzie służyć rozwijaniu kompetencji interdyscyplinarnych, kreatywności, współpracy i innych umiejętności przydatnych na rynku pracy.

#LaboratoriaPrzyszlosci

Działania w roku szkolnym 2023/2024

16 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach z druku 3D. Mieli okazję przyglądać się pracy drukarki 3D oraz samodzielnie pracować z długopisami 3D.

Działania w roku szkolnym 2022/2023

We wrześniu 2022 roku kolejny rok działalności rozpoczął szkolny chór „Iskierki” pod kierunkiem p. Wiesławy Jusiak. Uczniowie korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości: mikrofon kierunkowy, mikser, zestaw głośników pasywnych, mikrofony bezprzewodowe.

13.10.2022 klasy: 5a, 2b, 8c występowały w uroczystym Apelu przygotowanym z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie używali sprzętu zakupionego w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości: mikrofon kierunkowy, oprogramowanie do montażu audio/video, mikser, zestaw głośników pasywnych, mikrofony bezprzewodowe. Uczniowie kształcili umiejętność włączania mikrofonów, umiejętność posługiwania się mikrofonem, umiejętność słuchania, przestrzegania przepisów BHP. Odbywało się to pod nadzorem p. Wiesławy Jusiak, p. Ewy Stefańskiej, p. Joanny Stępniak.

Dnia 10.11.2022 w naszej szkole odbyła się pokazowa lekcja: „Arduino, sterujemy diodą LED” zrealizowana w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości. Zajęcia przeprowadził  dr Sylwester Korga z Politechniki Lubelskiej. Uczniowie klasy 7b naszej szkoły zapoznali się z budową Arduino, dowiedzieli się, jakie jest zastosowanie mikrokontrolerów oraz jak one działają. Częścią praktyczną lekcji było podłączenie diody do kontrolera oraz napisanie programu umożliwiającego sterowanie jej światłem (długością świecenia lub rytmem). Lekcja była bardzo kształcąca, gdyż Arduino stanowi idealną platformę do nauki elektroniki oraz podstaw programowania mikrokontrolerów.

W dniach 18-19.11.2022, w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości, odbyło się szkolenie nauczycieli pt. „Uczeń Przyszłości”  przeprowadzone przez Politechnikę Lubelską. Nauczyciele brali udział w czterech modułach szkolenia: Drukarka 3D (p. A. Studzińska, p. J. Stępniak, p. H. Podleśna); Mikrokontroler (p. A. Skoczek, p. H. Podleśna); Stacja lutownicza (p. E. Pizoń, p. M. Szmyd-Skórczewska), Sprzęt audiowizualny (p. W. Jusiak, p. M. Pater).

Dnia 18.11.2022 odbyło się Ślubowanie Pierwszoklasistów. Uczniowie używali sprzętu zakupionego w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości – mikrofon kierunkowy, oprogramowanie do montażu audio/video, mikser, zestaw głośników pasywnych,  mikrofony bezprzewodowe.  Kształcili umiejętność włączania mikrofonów, umiejętność posługiwania się mikrofonem, umiejętność słuchania, przestrzegania przepisów BHP. Odbywało się to pod nadzorem p. Wiesławy Jusiak,  p. Elżbiety Łączki-Demczuk.

Dnia 16.12.2022 19 nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu z zakresu obsługi drukarki 3D przeprowadzonym przez pracownika Politechniki Lubelskiej w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

21.12.2022 odbył się w naszej szkole Koncert kolęd i pastorałek. Uczniowie używali sprzętu zakupionego dzięki programowi  #LaboratoriaPrzyszłości i kształcili umiejętność posługiwania się sprzętem: głośno/cicho, dynamika dźwięku, włączanie/wyłączanie zgodnie z zasadami BHP i pod opieką p. Wiesławy Jusiak. Dokumentacja foto-video wydarzenia była możliwa dzięki sprzętowi zakupionemu w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszlosci

8.02.2023 roku odbyła się w naszej szkole pokazowa lekcja rugby przeprowadzona przez Akademię RUGBY Budowlani Lublin. Fotorelację z tego wydarzenia przygotował uczeń klasy 5a – Jan Borowiec z wykorzystaniem sprzętu fotograficznego otrzymanego w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszlosci.

W lutym w naszej szkole odbyły się dwie lekcje chemii, podczas których uczniowie wykonywali doświadczenia z wykorzystaniem gogli VR zakupionych w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszlosciW klasie 7a była to lekcja: „Prawo zachowania masy”, natomiast w klasie 8b – „Badanie właściwości etynu”. Uczniowie pod okiem specjalisty w dziedzinie wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu wykonywali też inne doświadczenia chemiczne dostępne w szkolnym laboratorium Empiriusz z programu #LaboratoriaPrzyszłości.

3 marca 2023 r. odbyła się lekcja informatyki w klasie 6b:  „Gogle VR i szkolne Laboratorium Empiriusz- obsługa”. Uczniowie pod opieką nauczycielki Haliny Podleśnej nauczyli się bezpiecznie włączać, kalibrować, użytkować gogle VR i prawidłowo wyłączać urządzenie otrzymane w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

Od marca ruszyły regularne zajęcia pozalekcyjne „Laboratoria Przyszłości” we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 14.15 – 15.45 w sali nr 30 naszej szkoły. Uczniowie korzystają z nowoczesnego sprzętu zakupionego w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości pod opieką nauczycielki Haliny Podleśnej i ze wsparciem nauczycieli i pracowników SP 31 oraz pracowników Politechniki Lubelskiej. Już 3 marca uczniowie z klas: 4a i 6b ćwiczyli obsługę gogli VR i szkolnego laboratorium Empirusz, 8 marca projektowali modele 3d w Tinkercadzie, a 9 marca ćwiczyli obsługę drukarki 3d Omni 200.

Nauka pilotażu drona DJI odbyła się 7 marca 2023 r. na boisku szkolnym SP 31. Uczniowie klas 6b i 7a odbywali zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszlosci. Uczniowie uczyli się obsługi, podstawowych funkcji i manewrów, a także aspektów technicznych, które są niezbędne w obsłudze drona DJI od nauczycielki posiadającej licencję na pilotaż drona – p. Doroty Stefańskiej oraz pracownika naszej szkoły i  pasjonata dronów – p. Pawła Wocha.

W marcu chętne uczennice z klas 7. i 8. miały okazję nauczyć się szyć na maszynie, która została zakupiona w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Zajęcia odbywały się w szkolnej bibliotece i były prowadzone przez p. Paulinę Dziurdzię.

Na początku dziewczynki zapoznały się z zasadami bezpiecznego korzystania z maszyny oraz nabywały podstawowe umiejętności obsługi, takie jak nawijanie nici na bębenek, mocowanie bębenka i górnej nitki, nawlekanie igły, proste prowadzenie ściegu itp. Po przećwiczeniu tych czynności dziewczynki szyły kurczaczki z tkaniny bawełnianej, według bardzo prostego wzoru, które następnie były sprzedawane na Wielkanocnym Kiermaszu Samorządu Uczniowskiego.

W kwietniu drukowaliśmy na drukarce 3D Omni 200 wiele projektów. Tworzyliśmy własne projekty w Tinkercadzie, a także korzystaliśmy z gotowych na stronie Cults3D.

#LaboratoriaPrzyszłości

W maju uczniowie SP 31 drukowali modele 3D na zajęciach pozalekcyjnych pod opieką nauczycielki Haliny Podleśnej. Tworzyli własne modele do druku 3D, wykorzystując program Tinkercad, korzystali z serwisów z darmowymi modelami STL: Free3D, Cults 3D, Thingiverse. #LaboratoriaPrzyszlosci

W czerwcu odbyła się nauka pilotażu drona pod opieką: p. Doroty Stefańskiej, p. Pawła Wocha i p. Haliny Podleśnej. #LaboratoriaPrzyszlosci