Złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”

W dniu 7 listopada 2008 roku społeczność szkoły została uhonorowana Złotym medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Jest to odznaczenie nadawane przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także za opiekę nad tymi miejscami.

 

Złoty Krzyż za zasługi dla ZŻWP

W 2012 roku podczas uroczystości Dnia Patrona społeczność szkoły została uhonorowana odznaczeniem Sztandaru Szkoły Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

Błękitne Skrzydła

             Dnia 28 sierpnia 2015 roku na Polu Mokotowskim, przed Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939 – 1945, odbyły się uroczystości z okazji Święta Lotnictwa. Podczas nich zostały wręczone Błękitne Skrzydła. Jest to wyróżnienie istniejące od 1964 roku, przyznawane za najwybitniejsze osiągnięcia w lotnictwie polskim w ciągu roku poprzedzającego ich przyznawanie oraz za całokształt wybitnej działalności na rzecz lotnictwa polskiego. Kapitułę Błękitnych Skrzydeł stanowi redakcja „Skrzydlatej Polski” i Zarząd Krajowej Rady Lotnictwa, przy wsparciu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Aeroklubu Polskiego.

Wśród nagrodzonych tym Honorowym Wyróżnieniem w roku 2015 znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie – za działalność wychowawczą i patriotyczną oraz kształcenie młodzieży w duchu krzewienia patriotyzmu i pielęgnowania tradycji lotniczych w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.

Nagrodę wręczali sekretarz Krajowej Rady Lotnictwa Tomasz Hypki oraz redaktor naczelny „Skrzydlatej Polski”  Grzegorz Sobczak, a w imieniu społeczności
szkoły odebrały ją p. dyrektor Jolanta Józefaciuk i p. Anna Wróblewska – nauczyciel historii.