Dostawa produktów żywnościowych na rok szkolny 2023/2024

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, ul. Lotnicza 1, 20-322 Lublin

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Dostawa:

Grupa I – artykuły mleczarskie

Grupa II – artykuły spożywcze

Grupa III – drób

Grupa IV – mięso, wędliny

Grupa V – mrożonki

Grupa VI – pieczywo

Grupa VII – ryby

Grupa VIII – warzywa owoce

Grupa IX – wyroby garmażeryjne

w zakresie szczegółowo opisanym w załącznikach do ogłoszenia o zamówieniu. Pliki w formacie .ods zawierają formuły do obliczania wartości, wystarczy wpisać ceny jednostkowe netto i stawkę podatku VAT.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie informuje o wynikach przeprowadzonego postępowania ofertowego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w okresie od 01.09.2023 do 30.06.2024r.:

I. Art. Mleczarskie:
· SOLIDEZ sp. z o. o. – wartość zamówienia 16 007,00zł

II. Art. Spożywcze:
· KARO sp. z o.o. – wartość zamówienia: 57055,29zł

III. Produkty Drobiowe:
· LADROS s.c. – wartość zamówienia: 23840,00zł

IV. Produkty Mięsne i wędliny:
· LADROS s.c. – wartość zamówienia: : 35540,00zł

V. Mrożonki:
· REN Sp. z o.o.– wartość zamówienia: : 21856,25zł

VI. Pieczywo:
· PIEKARNIA BOMAR – wartość zamówienia: : 13370,00zł

VII. Ryby:
· REN Sp. z o.o.– wartość zamówienia: 29700,00zł

VIII. Warzywa i owoce:
· TOMIK Tomasz Jarosław Duda – wartość zamówienia: 63722,80zł

IX. Produkty garmażeryjne:
· Bistro PODOLANKA – wartość zamówienia: 29950,00zł