Od 2009 roku w trakcie uroczystości Dnia Patrona uczniowie klas szóstych przekazują Sztandar Szkoły swoim następcom – uczniom klas piątych, a najlepszy uczeń kończący szkolę, wyróżniający się osiągnięciami edukacyjnymi, wzorowym zachowaniem i wiedzą o Patronie Szkoły, otrzymuje nagrodę – statuetkę IKARA. Jej fundatorami i pomysłodawcami są członkowie Klubu Seniorów Aeroklubu Lubelskiego.

Uczniowie dotychczas nagrodzeni statuetką IKARA:

2009 – Zofia Wójciak

2010 – Patrycja Gliwka

2011 – Jakub Jaroszyński

2012 – Magdalena Pitek

2013 – Aleksandra Strojek

2014 – Karolina Prokopowicz

2015 – Weronika Jakimowicz

2016 – Jakub Węgrzyn

2019 – Wiktoria Gwarda

2020 – Kamila Bartosz

2021 – Patrycja Radwan

2022 – Maria Cytawa

W czerwcu 2014 roku po raz pierwszy został wręczony Medal Pilota Eugeniusza Kasprzaka. Jest to nagroda ufundowana przez brata pilota – pana Zbigniewa Kasprzaka, za najlepsze osiągnięcia w nauce.

Uczniowie dotychczas nagrodzeni Medalem Pilota Eugeniusza Kasprzaka:

2014 – Kinga Danielewicz

2015 – Weronika Czorapińska

2016 – Julia Pawlak

2019 – Mateusz Stasienko

2020 – Mateusz Borkowski

2021 – Alicja Ceglińska

2022 – Jakub Łukasik