„Obłoczki sercem malowane. Lotnikom – dzieci” to tytuł zbioru wierszy napisanych przez uczniów naszej szkoły z okazji nadania szkole imienia „Lotników Polskich”. Książka została zilustrowana pracami wybranymi w drodze konkursu plastycznego „Lotnictwo Polskie w oczach dziecka” ogłoszonego w klubach Sił Powietrznych. Pierwszy tomik został wydany w 2008 roku przez Dowództwo Sił Powietrznych z okazji 90-lecia Lotnictwa Polskiego. Patronat nad wydawnictwem objął gen. bryg. pil. Ryszard Hać.

Druga edycja „Obłoczków…” ukazała się w 2014 roku. Tomik wierszy o lotnikach napisanych przez kolejne roczniki  naszych uczniów wydało Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Ilustracje wykonali również uczniowie naszej szkoły. Nad wyborem tekstów i ilustracji czuwała mgr. Mirosława Ziętek.  Do tej edycji dołączona jest płyta z tekstami wierszy, nagrana przez uczniów przy wsparciu Mateusza Laskowskiego – Lasio Companija. Patronat nad wydawnictwem, tak jak poprzednim razem, objął gen. bryg. pil. Ryszard Hać.

Cztery lata później – w 2018 roku – z okazji obchodów 100-lecia lotnictwa polskiego został wydany trzeci tom „Obłoczków…” . Zawiera on wspomnienie prac z obu wcześniejszych tomików, a także nowe wiersze uczniów naszej szkoły, Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej oraz uczniów ze Świdnika. Łącznie pięćdziesiąt tekstów literackich z ilustracjami.

            „Waszymi pracami chcemy oddać należny szacunek i cześć ludziom lotnictwa spod Biało-Czerwonej Szachownicy, dzięki którym możemy dzisiaj cieszyć się pogodnym niebem i realizować swoje lotnicze pasje” – napisał we wstępie do trzeciego tomiku
gen. bryg. pil. dr inż. Ryszard Hać.