W szkole są organizowane konkursy tematyczne wiedzy o Patronie oraz Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „LOTNICTWO POLSKIE W OCZACH DZIECI”, nad którym honorowy Patronat objął Lubelski Kurator Oświaty.

Uczniowie biorą udział w konkursach zewnętrznych organizowanych m.in. przez Dowództwo Sił Powietrznych oraz Muzeum Sił Powietrznych. Zdobywają w nich nagrody i wyróżnienia.

Uczniowie szkoły spotykają się przedstawicielami środowiska lotniczego, biorą udział w uroczystościach upamiętniających tych już nieobecnych wśród nas, m.in.:

gen. pil. Tadeusza Góry, Pelagii Majewskiej, płk. pil. Witolda Łokuciewskiego.

Uczestniczą w wycieczkach do 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.