Dnia 20 października 2014 roku na terenie szkoły została odsłonięta
i poświęcona tablica pamiątkowa założycieli Aeroklubu Lubelskiego.

Odsłaniali ją: reprezentująca w tym dniu Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka – pani Ewa Dumkiewicz–Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz Radna Sejmiku Wojewódzkiego, generał brygady pilot Marian Jeleniewski – Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, pani Jolanta Józefaciuk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.

Przy tablicy wartę zaciągnęli żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, a przy stateczniku stanęła warta honorowa uczniów szkoły. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych placówek związanych z patronem szkoły.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali program artystyczny poświęcony historii Aeroklubu Lubelskiego i jego wybitnym członkom, m.in. Wojciechowi Kołaczkowskiemu, Witoldowi Łokuciewskiemu, inżynierowi Jerzemu Rudlickiemu, Wacławowi Makowskiemu i Pawłowi Zołotowowi. Zaprezentowali także nakręcony przez starszych kolegów film pt. „Szukając śladów patrona”, recytowali napisane przez naszych uczniów wiersze o tematyce lotniczej, a chór szkolny „Iskierki” wykonał m.in. „Marsz Lotników”.