Dnia 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 w naszej szkole odbyła się uroczystość pośmiertnego nadania stopnia podporucznika pilotowi Eugeniuszowi Kasprzakowi. Współorganizatorami tej uroczystości byli: Prezydent Miasta Lublin oraz pan Zbigniew Kasprzak – brat ś.p. Eugeniusza Kasprzaka. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszonych zostało wielu znamienitych gości: przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i wojskowych. Nominację oficerską z rąk Doradcy Prezydenta RP – pana profesora Tomasza Nałęcza, odebrał pan Zbigniew Kasprzak. Po części oficjalnej, która odbyła się na placu przed budynkiem szkoły, uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Kto Ty jesteś? – Polak mały…” Uroczystości uświetnił także koncert Wojskowej Orkiestry Garnizonowej z Dęblina pod dowództwem kapitana Andrzeja Greszty.