W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie na zajęciach koła historycznego wykonali Makietę Lubelskiej Wytwórni Samolotów – stan z dnia 15.07 1939 roku, w skali 1: 500. W pracach nad makietą nieocenioną pomocą służył p. inż. Leszek Guz, który udostępnił kopie planów lotniska i fabryki oraz wspierał uczniów swoimi radami i doświadczeniem. Makietę można oglądać w holu szkoły.