Postępowanie prowadzone jest  w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania Zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych 30.000 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań przystąpienia do postępowania zawarte są w zapytaniu ofertowym.